პლატფორმის დეველოპმენტი

#1. პლატფორმის შესახებ

CSE.GE - დისტანციური სწავლების ავტონომიური პლატფორმა. პლატფორმის საბაზო სტანდარტული ფუნქციების გარდა, როგორიცაა სასწავლო პროცესის მართვა, სასწავლო მასალების და დავალებების განთავსება, ონლაინ ლექციების წარმართვა და ჩაწერა, გამოცდების და ტესტების ორგანიზება, შეფასებები, პლატფორმა შეძლებს სტუდენტების (ასევე ლექტორების) ავტომატურ აღრიცხვას მათი ონლაინ დასწრების და აქტივობის შეფასებას ჩართულობის მიხედვით. ასევე სისტემის გამორჩეული შესაძლებლობა იქნება მანქანური სწავლების ალგორითმების საშუალებით დაგროვებული მონაცემების დამუშავება ინდივიდუალურად ყოველი სტუდენტისთვის მათი პროგრესის მონიტორინგისა და სწავლების ეფექტურობის გაზრდის მიზნით.

#2. ტექნოლოგიური სტეკი

პლატფორმა შედგება 4 პროექტისგან cse-backend, cse-frontend, cse-mobile-android, cse-mobile-ios თითოეული მათგანი ტექნოლოგიურად დამოუკიდებელია

cse-backend - პროექტი დაწერილია Java 1.8 +, Spring Framework -ის გამოყენებით, third party libraries -სახით გამოყენებულია swagger და lombok, ბილდ თულსად გამოყენებულია Maven -ი. დეველოპმენტის პროცესში რეკომენდირებულია H2 მონაცემთა ბაზის გამოყენება პროდაქშენის შემთხვევაში Oracle.

cse-frontend - #

cse-mobile-android - #

cse-mobile-ios - #

#2. სამუშაო გარემოს მოწყობა

cse-backend - დეველოპმენტ გარემოს მოსაწყობათ დაგჭირდებათ : JDK 1.8 + ინსტალაცია, Maven - ის ინსტალაცია, lombok - პლაგინის გააქტიურება, H2 მონაცემთა ბაზის ინსტალაცია.

cse-frontend - #

cse-mobile-android - #

cse-mobile-ios - #